ආබාධිත රණවිරුවන් අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයේ

30

ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිසක් ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වනවා.

ඒ, කොළඹ – කොටුව දුම්රියපොල ඉදිරිපිටදීයි.

පසුගිය බදාදා ඔවුන් සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කළේ වැටුප් ගැටළුවලට විසඳුම් ඉල්ලමින්.

අද දිනයේදී හෝ සිය ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි සත්‍යග්‍රහයේ නිරතවන්නන් සඳහන් කළේ.

Your Comments