“ආණ්ඩුව බදු ඉහළ දැමුවා පමණයි”

14

නිෂ්පාදනය සහ ආදායම අඩුකරන විට ආණ්ඩුව විසින් බදු පමණක් ඉහළ දැමූ බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේ පැවැති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments