ආණ්ඩුව ආයෝජකයින්ට ඇරයුම් කරන්න සූදානම්වන ක්‍රමයක් මන්ත්‍රී වාසු හෙළි කරයි

32

පොලිස් රාජ්‍යක් ලෙස වර්තමාන ආණ්ඩුව ආයෝජකයින්ට ඇරයුම් කිරීමට සුදානම් වන බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා චෝදනා කරනවා.
හෙතෙම කියා සිටියේ ප්‍රති ත්‍රස්ත පනත යටතේ අදාළ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බවයි.

කෙසේ වෙතත් විපක්ෂය තුළ පවතින අර්බුද වසා ගැනීමට ඇතැම් පිරිස් ආණ්ඩුවට චෝදනා කරමින් සිටින බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් එම් මරික්කාර් මහතා පවසනවා.
ඔහු මේ බව කියා සිටියේ කොළඹ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments