ආණ්ඩුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්

27

ආණ්ඩුවේ පක්ෂ නායකයින්ගේ රැස්වීමක් අද පස්වරුවේ කැඳවා තිබෙනවා.

කොළඹ විජයරාම මාවත, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල නිවසේ දී සාකච්ඡාව පස්වරු 5ට ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

යෝජිත 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි පිරිස කැඳවා ඇත්තේ.

Your Comments