අසත්‍ය පුවතක් ගැන ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයෙන් නිවේදනයක්

17

මැතිවරණයේ අවසාන දින කිහිපය තුළ ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කර ප්‍රචාරය කිරීමට ඇතැම් පිරිස් ක්‍රියා කරමින් සිටින බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ එළඹෙන 18 වන දින ජනාධිපතිවරයා විසින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට නියමිත බව පවසමින් එම ප්‍රචාර දියත් කරන බවයි.
පසුගිය පස් වසරක කාලය තුළ ගත් තීන්දු තීරණ කිහිපයක් පිළිබඳව එහිදී ජනාධිපතිවරයා කණගාටුව පළ කිරීමට නියමිත බවට ද එම ප්‍රචාර වල දැක්වෙන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ.
එවැනි තීරණ පිළිබදව කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදු කර නොමැති බව ද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කලා.

Your Comments