අවුරුදු සමයේ ව්‍යාජ නෝට්ටු සංසරණය විය හැකි බව පොලිස් මූලස්ථානය කියයි

4

අවුරුදු සමයේ ව්‍යාජ නෝට්ටු සංසරණය විය හැකි බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා.
ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා අවධාරණය කළේ.

ව්‍යාජ දහසේ නෝට්ටු දෙකක් සංතකයේ තබාගත් පුද්ගලයකු රුවන්වැල්ල, ගෝනගංදෙණිය ප්‍රදේශයේ දී ද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා.

Your Comments