අලුත් රටට පළමු බෙහෙත නිපදවෙයි

62

අලුත් රටට අලුත් බෙහෙත් වැඩසටහන යටතේ පළමු ඖෂධය රත්මලානේ පිහිටි රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවේ දී අද නිකුත් කෙරුණා.

නව ඖෂධ නිෂ්පාදන,සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මකයි.

රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව මගින් එලෙස නිපදවනු ලැබුවේ ස්නායු රෝග සඳහා භාවිත කෙරෙන ගැබාපෙන්ටින් නමැති ඖෂධයයි.

මෙම ඖෂධය මෙතෙක් ආනයනය කෙරුණා.

පුද්ගලික අංශය මඟින් රුපියල් මිලියන 50ක් සහ රාජ්‍ය අංශය මඟින් රුපියල් මිලියන 15ක් ලෙස වාර්ෂිකව රැපියල් මිලියන 65ක් මෙම ඖෂධය ආනයනය සඳහා වැය වු බවටයි තක්සේරු කර ඇත්තේ.

එම ඖෂධය අද වෙළෙඳපොළට නිකුත් කෙරුණේ රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථා පරිශ්‍රයේ දී රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

Your Comments