වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය ගැසට් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

5

හම්බන්තොට වන අලි මිනිස් ගැටුමට පිළියමක් ලෙස වන අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය ගැසට් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණා.

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සතු ඉඩම් හෙක්ටයාර 23 දහස් 746 ක භූමියක එම රක්ෂිතය ඉදිකිරීමට හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඒ සඳහා මාර්ගෝපදේශ හා රෙගුලාසි අදාළ ගැසට් නිවේදනයට ඇතුළත්.

එම ගැසට් නිවේදනය වනජිවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ මහවැලි අධිකාරියේ එකඟතාවය මත කෙටුම්පත් කිරීමට නියමිත බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

මේ අතර අලි මිනිස් ගැටුම පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාවක් අද නැවතත් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝපා කමිටුව හමුවේ සලකා බැලීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ලොව වැඩිම අලි මරණ සිදුවන රටක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇතැයි මීට පෙර පැවති කෝපා කමිටුවේදී අනාවරණ වුණා.
ආචාර්ය පෘතිවිරාජ් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් අදාළ කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබුණේ මෙරට අලි මිනිස් ගැටුම සම්බන්ධයෙන් වසර ගණනාවක් කල පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵල ලෙසින්.

මෙරට අලි මිනිස් ගැටුම හේතුවෙන් වසරකට මියයන අලි ඇතුන් ප්‍රමාණය 272 ක් බවට සමීක්ෂණ කිහිපයකදී අනාවරණ වී තිබෙනවා.එමෙන්ම, වසරකට සාමාන්‍යයෙන් අලි මිනිස් ගැටුම නිසා මිනිස් ජීවිත 85 ක් අහිමිවන අතර,

එය 2019 වසරේදී 122 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවටයි තහවුරු වී ඇත්තේ.

Your Comments