අන්තර්ජාල මූල්‍ය වංචාවලින් ප්‍රවේශම් වන්න – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

16

අන්තර්ජාල මූල්‍ය වංචාවලින් ප්‍රවේශම් වන්නැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

 

සමාජ ජාල, අන්තර්ජාලය සහ ජංගම දුරකතන මෘදුකාංග හරහා විවිධ ආකාරයේ මූල්‍ය වංචා සිදු කෙරෙන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව පෙන්වා දෙන්නේ.

එබැවින් මූල්‍ය ගනුදෙනුවලට යොමු වීමේදී නිසි පරිදි නියාමනය වන හෝ යම්කිසි නියාමන අධිකාරියක නියාමනයට ලක්වන ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න ලෙස ද මහ බැංකුව ඉල්ලා සිටියා.

සිය කාඩ්පත් හෝ අන්තර්ජාල බැංකුකරණයට අදාළ මුරපද හෝ අනන්‍යතාව තහවුරු කරන විස්තර වෙනත් පුද්ගලයන් සමග හුවමාරු කර නොගන්නා ලෙසට ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙනවා.

Your Comments