“අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය සඳහා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග”

13

තම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දුන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ උන්නතිය සඳහා වූ ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් සිදු කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරු සහ ආයතන නිලධාරින් සමඟ ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවේ දී යි ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ.

තාක්ෂණය මුල්වූ ලෝක ආර්ථීකය සඳහා නිපුණතා සහිත දරු පරපුරක් ලොවට දායාද කළ හැකි අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට කඩිනමින් ගමන් කළ යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කලා.

එහිදී විභාගය කේන්ද්‍ර කරගත් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයෙන් මිදීමේ වැදගත්කමද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දුන්නා.

රටේ අවශ්‍යතාව මෙන්ම අන්තර් ජාතික මට්ටමේ විෂය නිර්දේශ හා විෂය මාලාවන් සැකසී ඇති ආකාරය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේ ඇති වැදගත්කම ද ජනපතිවරයා විසින් මෙහිදී කරුණු පැහැදිලි කර තිබෙනවා.

අධ්‍යාපනයට අදාළ තීරණ ගැනීම දේශපාලනයෙන් බැහැරව අධ්‍යාපනඥයින් විසින් සිදුකිරීමේ වැදගත්කම ද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කළ බව සඳහන්.

Your Comments