අද සිට මංතීරු නීතියේ වෙනසක්

64

අද සිට ත්‍රීරෝද රථ සහ යතුරුපැදි වම් පසු මංතීරුවේ පමණක් ධාවනය කළ යුතු බව රථ වාහන පාලන හා මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඉන්දික හපුගොඩ මහතා පවසනවා.

මංතීරු නීතිය ක්‍රියාත්මක වුවද යතුරුපැදි සහ ත්‍රීරෝද රථ නිසි පරිදි මංතීරු නීතිය අනුගමනය නොකිරීම හේතුවෙන් ඇති වන රථ වාහන තදබදයට පිළියමක් ලෙස මෙය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඉන්දික හපුගොඩ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ලබන බ්‍රහස්පතින්දා සිට මංතීරු නීති කඩ කරන රියදුරන් වෙනුවෙන් දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

 

Your Comments