අද රාත්‍රියෙ ගමන් කිරීමට නියමිතව තිබූ සියලු තැපල් දුම්රිය අවලංගුයි

28

අද රාත්‍රියේ ධාවනය කිරීමට නියමිතව තිබූ සියලු තැපැල් දුම්රිය අවලංගු කර තිබෙනවා.
දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ ආරක්ෂක අංශවලින් ලද උපදෙස් මත මෙලෙස රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය අවලංගු කළ බවයි.
එමෙන්ම දෙමටගොඩ – මහවිල උද්‍යාන ප්‍රදේශයේ පිපිරීම් සිදුවූ නිවස ආසන්නයේ රැඳී සිටි පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Your Comments