අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟයකින් තොරයි – බන්දුල ගුණවර්ධන

9

අඩු කළ මිල ගණන් යටතේ අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟයකින් තොරව සතොස වෙළඳසැල්වලින් ලබා ගත හැකි බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

බූස්ස ප්‍රදේශයේ දී කරුණු දක්වමින් වෙළඳ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව පැමිණ එම භාණ්ඩ මිලදී ගත හැකි බවයි.

Your Comments