අඩු වියදම් පෙට්‍රල් විශේෂයක් ඉදිරි මාසයේදී වෙළෙඳ පොළට

37

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා භාවිත කළ හැකි අඩු වියදම් ප්‍රෙටල් වර්ගයක් ඉදිරි මාසයේදී හඳුන්වා දීමට ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඔක්ටේන් 87 හෝ ඊට අඩු ඔක්ටේන් අගයකින් මෙම ප්‍රෙටල් වර්ගය ඉදිරි මාසයේදී වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.
පවතින මිලට වඩා රුපියල් 08ක් අඩුවෙන් එය හඳුන්වා දීමට නියමිතයි.
මෙම ප්‍රෙටල් වර්ගය යතුරුපැදි සඳහාද භාවිත කිරීමට හැකියාව ඇත්ද යන්න මේ දිනවල පරීක්ෂා කරන බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.
 

Your Comments