අඩුආදායම් ලාභීන්ට සහ සමෘද්ධිලාභීන්ට විදුලිය

9

මෙතෙක් විදුලිය පහසුකම් නොලැබ සිටින අඩුආදායම් ලාභීන් සදහා සහ සමෘද්ධිලාභීන් හදුනාගනිමින්, ඔවුන් මෙතෙක් විදුලි පාරිභෝගිකයන් නොවිමට හේතු සහ ඊට ලබාදිය හැකි විසදුම් ඇතුළත් වාර්තාවක් පෙබරවාරි මස 10 දිනට ප්‍රථම ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙස විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා විසින් සමෘද්ධි අධිකාරියට ‍උපදෙස් දී තිබෙනවා.

 

අදාළ පිරිස් වෙත විදුලිය ලබාදීමේදී කිසිදු ලාභ අපේක්ෂාවකින් තොරව, වැය වන මුදල පමණක් අය කර එම කාර්යය ඉටුකරන ලෙසයි අමාත්‍යවරයා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට දැනුම් දී ඇත්තේ.

විදුලිබල අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ පැවති සැමට විදුලිය ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට සහභාගී වෙමින් ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා මෙම උපදෙස් දී තිබෙනවා.

මෙරට තුල තවමත් විදුලිය පහසුකම් ලබා නොගත් නිවාස සංඛ්‍යාව එක් ලක්ෂ දහඅටදහස් නවසිය හැත්තෑපහක් ඇති බව මේවනවිට හදුනාගෙන තිබෙනවා.

එම පිරිස් සහ ඔවුන්ට විදුලිය නොලැබීමට බලපා ඇති හේතු සාධක හදුනාගනිමින්, ස්ථිරසාර පිළියම් යෙදියයුතු බවයි අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා අවධාරණය කරන්නේ

 

Your Comments