අටුලුගම හුදකලා කරයි

10

අටුලුගම ප්‍රදේශය හුදෙකලා කිරීමට පියවර ගත් බව බණ්ඩාරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය පවසනවා.

ඒ එම ප්‍රදේශයෙන් එකවර කොරෝනා ආසාධිත පුද්ගලයන් 17 දෙනෙකු හමුවීම හේතුවෙන්.

අටුලුගම ප්‍රදේශයෙන් හමුව ඇති සමස්ත ආසාධිතයන් ගණන 22ක්.

බණ්ඩාරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ප්‍රදේශයේ සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන 93 දක්වා ඉහළ ගොස් ගොස් තිබෙනවා.

Your Comments