අජිත් ප්‍රසන්නට ඇප

6

බන්ධනාගාර ගත කර සිටි මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න මහතා රුපියල් ලක්ෂ 05 ක ශරීර ඇප 02 ක් මත මුදාහැරීමට අභියාචනාධිකරණය අද නියෝග කලා.

ඒ අජිත් ප්‍රසන්න මහතා විසින් අභියාචනාධිකරණයට යොමු කළ ඉල්ළීමක් සැළකිල්ලට ගනිමින්.

තරුණයන් ඇතුලූ 11 දෙනකු පැහැරගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධ නඩුවේ සාක්ෂිකරුවන්ට බලපෑම් වන අයුරින් මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වීම හේතුවෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.

Your Comments