අක්ෂි සායනයට ආරක්‍ෂිත ක්‍රමවේදයක්

7

ජාතික අක්ෂි රෝහලේ සායන සදහා පැමිණීමට ප්‍රථම දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දි දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කරවාගැනීම අනිවාර්යය කර තිබෙනවා.

 

කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ ජාතික අක්ෂි රෝහලේ කටයුතු පවත්වාගෙනයාමේදී පැනනැගී ඇති ප්‍රායෝගික ගැටලු‍ සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ.

Your Comments