හිරුනිකාගේ Baby Shower එක

10

හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර කියල කියන්නේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ කවුරුත් දන්නා ජනප්‍රිය චරිතයක් වෙනවා .ඇය තෙවෙනි වරටත් මව් පදවියට සුදානම් වෙන පුවත මේ වෙනකොට කවුරුත් දන්නා කාරණාවක් .

ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඇය Baby Shower එකක් පවත්වලා තියෙනවා . අපිට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ ඇයට මෙවරත් දියණියක් හිමි වන බවයි .
මොකද හිරුනිකාගේ Baby Shower කේක් එක නිම වෙලා තිබුනෙත් රෝස පාටින් නිසා .

මේ තියෙන්නේ එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක් .

 

Your Comments