හිමායා බණ්ඩාරට උපන් දිනය වෙනුවෙන් ලැබුණ තෑගි

3

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී හිමායා බණ්ඩාර ඊයේ දිනයේදී සිය උපන් දිනය සමරනු ලැබුවා .ඒ වෙනුවෙන් ඇයට තෑගි ගොඩකුත් හිමි වෙලා තිබුණා දැක ගන්න ලැබුනේ ඇයගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමට එක් කරනු ලැබූ ඡායාරූප කිහිපයකිනි .

මේ තියෙන්නේ ඇයට ලැබුණ තෑගි .

 

 

Your Comments