සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධුරයෙන් වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා ඉවත් වෙයි

51

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධුරයෙන් වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා ඉවත්වී තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය විසින් තමන්ට එම ධුරයෙන් ඉවත්වන ලෙස කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව ධුරයෙන් ඉවත්වූ බවයි ඔහු සදහන් කර ඇත්තේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් පල නොකරන ලෙස ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඔහුට දැනුම් දී ඇති බව සදහන්.

මීට පෙර ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ධුරයේ කටයුතු කළා.

ඊට පසුව එම ධුරය සඳහා වෙනත් අයෙකු නම් කරමින් ඔහු එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ධුරයට පත් කරන ලද අතර ඔහු එම ධුරයේ කටයුතු කිරීම ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කර තිබුණා.

Your Comments