සුරූපී නිරූපන ශිල්පිනී අමන්දා සිල්වා පියාගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් සමාජ මාධ්‍යට එක් කල ආදරණීය ඡායාරූප පෙළ

23
අමන්දා සිල්වා කිව්වහම හැම දෙනාම ඇයව හදුනන්නේ සුරූපී නිරූපන ශිල්පිනියක් විදියටයි. අමන්දාගේ ආදරණීය පියාගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් සුබ පැතුමක් එක් කරමින් ඇය තම instagram ගිණුමේ ආදරණීය ඡායාරූප කිහිපයක් එක් කර තිබුණා .
මේ එම ඡායාරූප.
 

Your Comments