සදනි ප්‍රනාන්දුගේ නවතම – Photos

99

සදනි ප්‍රනාන්දු කියන්නේ මේ දිනවල පුංචි තිරයේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක්.

සදනිගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්

 

Your Comments