විරාත් කෝලිගේ සහ අනුෂ්කා ශර්මාගේ අලුත උපන් පුංචි සිගිත්තිය

7

විරාත් කෝලි කියන්නේ ක්‍රිකට් ලෝලීන් අතර ජනප්‍රියත්වයේ හිනි පෙත්තේ සිටින ක්‍රීඩකයෙක් වෙනවා . විරාත් සහ ඔහුගේ බිරිද අනුෂ්කා ප්‍රථම වරට මව් පිය පදවි හිමි කර ගැනීමට සුදානමින් සිටින පුවත පසු ගිය දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය පුවතක්ව පැවතුනා .

ඔවුන්ගේ කිරි සිහිනය සැබෑවක් කරමින් පසු ගිය දා අනුෂ්කා පුංචි දියණියක ප්‍රසූත කලා .

පුංචි දියණියගේ ඡායාරූපයක් ප්‍රථම වරට අන්තර්ජාලයට එක් කොට තිබුණේ මේ ආකාරයටයි .

Your Comments