රොෂාන් සහ කුෂ්ලානීගේ පුතු “මිනෙත්” කේක් කාපු හැටි – වීඩියෝ

34

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී රොෂාන් රණවන සහ කුෂ්ලානීගේ ආදරණීය පුතු මිනෙත් දැන් වසරක් සම්පූර්ණ වුණා.

ඉතින් මේ උපන්දින සැමරුමට පුංචි මිනෙත් ට අපූරු කේක් එකක් ලැබිලා තියෙනවා.

පුංචි මිනෙත් ඒ කේක් එක කෑවේ කොහොමද බලන්න නම් පහත වීඩියෝ එක බලන්නම වෙනවා.

 

Your Comments