මාෂිගේ උපන්දින සාදයේ නොදුටු ඡායාරූප මෙන්න – Photos

25

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී පුබුදු චතුරංගගේ ආදරණීය බිරිඳ මාෂි සිරිවර්ධනගේ 25 වන උපන්දිනය පසුගිය දා යෙදිලා තිබුණා.

ඒ වෙනුවෙන් පවුලේ සැම එකතු වෙලා පුංචි සාදයක් පවත්වලා තිබ්බේ මෙහෙම.

ඒ සාදයේ ඔබ මෙතෙක් නොදුටු ඡායාරූප මෙන්න – Photos

Your Comments