මාධව යුග දිවියට – Photos

62

මාධව විජේසිංහ කියන්නේ ළමා කාලයේ පටන් නිවේදන කලාවෙන් දස්කම් දක්වන මේ වෙද්දී නිවේදනයෙන් මෙන්ම රංගනයෙන් ප්‍රේක්ෂකයින් අතර වඩාත් ජනප්‍රිය කෙනෙක්.

ඉතින් පසුගියදා මාධව විවාහ දිවියට එළඹ තිබෙනවා.

ඒ නදුනි රණසිංහ සමඟ.

Your Comments