මව් පදවියට සැරසෙන නෙහාරා – ජායාරූප සහිතයි

1932

පුංචි තිරය තුලින් අසීමිත ආදරය දිනා ගත් යුවළක් තමයි ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණි නෙහාරා පීරිස් සහ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී මේනක රාජපක්ෂ කියන්නේ.

මේ දිනවල නෙහාරා ගැන තියෙන අලුත්ම ආරංචිය තමයි නෙහාරා මව් පදවියට සුදානමින් වීම.

පසුගියදා පවතී චතුරිකා – ගයාන් යුවලගේ ආදරණීය ආරාධනා දෝණිගේ උපන් දිනයට මේනක සහ නෙහාරත් ඇවිත් හිටියා.

මේ එහිදී ගත් මේනක – නෙහාරාගෙ ජායාරූප කිහිපයක් පහතින්

Your Comments