බොලිවුඩ් නළු ‘සුෂාන්ත් සිං’ වෙනුවෙන් ලංකාවෙත් පිංකම්

273

බොලිවුඩ් නළු ‘සුෂාන්ත් සිං රාජ්පුත්’ මියගිය ගොස් මේ මස 14 වැනිදාට තෙමසක් ගතවනවා.

ඔහුගේ තෙමස් ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන් මෙරටදී පැවැත් වූ දානමය පිංකමක් පවත්වා තිබෙනවා.

මේ දානමය පිංකම සංවිධාන කර තිබුණේ ‘සුෂාන්ත් සිං රාජ්පුත් ට ආදරය කරන මෙරට රසිකාවියක් වීමත් විශේෂත්වයක්.

– ජායාරූප පහතින්

Your Comments