බිරිඳ ලිමිණිගේ හැඩ බලන නාමල් රාජපක්ෂ

34

යෞවන කටයුතු සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ කියන්නේ දේශපාලනඥයෙක් වගේම
ඉතා දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් .

 

ඒ වගේම තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතන කෙනෙක්.

ආදරනීය සැමියෙක් විදිහට තමන්ගේ බිරිඳත් ඒ වගේම ලස්සනට ඉන්නවාට කොයි සැමියද අකමැති.

මේ නාමල්ගේ බිරිඳ ලිමිණි ගැනයි.

ඇය ව්‍යායාම් කරමින් සිටින විට ඒ දෙස බලාගෙන ඉන්න ඡායාරූපයක් සමාජ මාධ්‍ය පුරා මේ වන විට සංචරණය වෙමින් තියෙනවා.

මේ ඡායාරූපය ගැන හැමෝම කතා කරන්නේ හරිම සංවේදී කතාවක් මේකේ තියනවා කියලා.

හැබැයි මේ ඡායාරූපය ගත්තේ කවුරුන්ද කියලනම් දන්නේ නෑ.

Your Comments