බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට පාර්ලිමේන්තුවට එන ලෙස ඉල්ලා පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රිවරුන් ගෙන් ඉල්ලිමක්

20

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට පාර්ලිමේන්තුවට එන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිපදෙනෙකු ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

“ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජිවය දුන්නේත්,ගමේ ශාඛා සමිතියේ සිට පක්ෂයේ ඉහලම දක්වා කටයුතු සංවිධානය කළේ ඔබතුමායි.එම නිසා ඉතා ඉක්මනින් පර්ලිමෙතුවට ප්‍රවේශ වන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.”

එම ලිපිය පහතින් …

Your Comments