බැන්දේ නෑ කියපු ගයාන් – පූජනී භාග්‍යාගෙ දෙවෙනි ගමනේ ඡායාරූප

62

පූජනී භාග්‍යා සමඟ ගයාන් ගුණවර්ධන කියන්නේ මේ දිනවල බෙහෙවින් කතා බහට ලක්වෙලා ඉන්න චරිත දෙකක්මේ.

ඒ මේ දෙන්නගේ විවාහ වූ බව හැඟෙන ඡායාරූප එකතුවක් සමාජ ගත වීමත් සමඟ.

දැන් මේ දෙන්නගේ විවාහයේ දෙවැනි දවස ලෙසින් හැඩවුණු ඡායාරූප එකතුවක් සමාජ මාධ්‍යට මුදා හැර තිබෙනවා.

මේ සියල්ල ගයාන්ගේ අලුත්ම සින්දුව වන “ඔබ වෙනුවෙන් මා” හි රූප රචනාව ජනප්‍රිය කරවීම වෙනුවෙන් කරපු දේවල් බවයි දැන ගන්නට ලැබෙන්නේ.

 

Your Comments