පොඩි Fil -Te එක්ක කල් ගෙවන හසිනි සැමුවෙල්

22

හසිනි සැමුවෙල් කියන්නේ කාලයක් පුවත් මවපු චරිතයක් වෙනවා . පසු ගිය කාලයේ ඇය ගැන වැඩිපුර කතා බහට ලක් කෙරුනේ ෆිල්ටි එක්ක සිදු වූ විවාහය හේතුවෙනුයි .

නිරූපන ශිල්පිනියක් ලෙස තමයි හසිනි වඩාත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වුනේ . විවාහයෙන් පසුව වැඩි කල් නොගොස් ඇය මව් පදවියට හිමි කම් කියනු ලැබුවා .

ඉතින් මේ තියෙන්නෙ පුංචි පුතු සමග හසිනි සැමුවෙල් මෑතකදී ඇයගේ සමාජ මාධ්‍යට නිකුත් කල නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් .

Your Comments