පියුමි හංසමාලි අනුගාමිකයන්  මිලියන 1.5 ක් ඉක්මවයි

95

සමාජ මාධ්‍ය තුල නිරන්තරයෙන් පුවත් මවන චරිතයක් තමයි පියුමි හංසමාලි කියන්නේ.

ඇය නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ වගේම  රංගන ක්ෂේත්‍රයේත් කැපී පෙනෙන තාරකාවක්.

ඇයට කාගේ කාගේත් අකර්ශනය  නම් අඩුවක් නැතුවම තියෙනවා.

පසු ගිය දවසක පියුමි  ඇයගේ Instagram ගිණුමේ අනුගාමිකයන් මිලියන 1.5 ඉක්මවා ලබා ගත්තා.

ඇය තමයි ලංකාවේ රංගන ශිල්පිනියන්ගෙන් වැඩිම  අනුගාමිකයන් ප්‍රමාණයක් ලබා ගත් පළමු තැනැත්තිය.

Your Comments