ප්‍රී ශුට් වගේ ද ඩිවෝස් ශුට්

828

මේ දිනවල අතිශය ජනප්‍රිය දෙයක් තමයි ප්‍රී ශුට් කියන්නේ.

විවාහ වෙන්න ඉන්න අය දැන් වැඩි උනන්දුවක් දක්වන්නේ ප්‍රී ශුට් එකට.

ඒත් ඔබ දැකලා තියෙනවද ඩිවෝස් ශුට්.

මේ එහෙම එකක්

මුහුණු පොතෙන් උපුටා ගත් ජායාරූප සියල්ල පහතින්

Your Comments