ප්‍රවීන සංගීතවේදී ජයන්ත රත්නායකගේ වියෝවට වසරක් සපිරෙයි

7
ප්‍රවීණ සංගීතවේදී ජයන්ත රත්නායක මහතා දැයෙන් සමුගෙන වසරක් සපිරෙන දිනට ඔහුගේ දයාබර බිරිඳ ගයනි රත්නායක ඔහු වෙනුවෙන් පුණ්‍යකර්මයක් සංවිධානය කර තිබුණා .
මේ සඳහා කලා ලොවේ හිතවත් පිරිස ද සහභාගි වනු ලැබුවා .
ඔහුට පුණ්‍යානුමෝදනා කොට  ධර්ම දේශනයක් පවත්වා දාන මේ පුණ්‍ය කර්මයක්ද ඔහුගේ දයාබර බිරිඳ විසින්  සංවිධානය කර පවුලේ අයගේ සහ හිතවත් පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් තමයි මෙය ඉටු කොට තිබුණේ .
පහත දැක්වෙන්නේ එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක්.

Your Comments