ප්‍රවීන රංගන ශිල්පී ජීවන් කුමාරතුංගගේ සුරූපී බිරිඳ

17

සිංහල සිනමාවේ එක්තරා කාල වකවානුවක් තුල මතකයේ රැදෙන යුගයක් බිහි කරන්නට සමත් වූ රංගන ශිල්පියෙක් ලෙස ජීවන් කුමාරතුංගව හදුන්වන්න පුලුවන් .

යුග ගණනාවක් යතත් ඔහුගේ රංග ප්‍රතිභාව රසික සිත් සතන් අතර හැමදාටමත් මිහිරි මතක එක් කරන්නට තරම් අමරණීය යි .

ජිවන් සහ ඔහුගේ සුරූපී බිරිඳ පෙනී සිටින ඡායාරූප කිහිපයක් ඔහුගේ බිරිඳ ෂෙරීන් කුමාරතුංගගේ සමාජ මාධ්‍යක් තුලට එක් වී තිබුනේ මේ ආකාරයටයි .

මේ එම ඡායාරූප

 

 

Your Comments