පළමු විවාහයෙන් වෙන් වූ උමයංගනා නැවතත් යුග දිවියට

40

උමයංගනා වික්‍රමසිංහ කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ජනප්‍රිය මෙන්ම දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක් . ඇය කලකට පෙර විවාහ වුවද වැඩි කල් නොගොස් විවාහයෙන්
වෙන් වුණා .
කාලයක් කළා කටයුතු සමගින් තනිකඩ ජිවිතයක් ගත කල ඇය නැවත වතාවක් විවාහයක් පිලිබඳ සිතා තිබෙනවා .

රටක් ආදරය කරන රංගන ශිල්පිනී උමයංගනා ඊයේ දිනයේ නැවත වතාවක් යුග දිවියට පිවිසිලා තියෙනවා .

ඉතින් අපිත් ඇයට නව දිවියට සුබ පැතුම් එක් කරමු .

Your Comments