නෙහාරා පීරිස් මවගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් එක් කල සුබ පැතුම

9

නෙහාරා පීරිස් කියන්නේ නිතරම වගේ කතා බහට ලක් වෙන රංගන ශිල්පිනියක් වෙනවා . ඇය මේ වෙනකොට පුංචි දියණියකගේ මවක් ලෙස හරිම සතුටින් කල් ගෙවනවා අපිට දැක ගන්න ලැබෙනවා .

මවක් වුන නෙහාරාගේ මවගේ උපන් දිනය අදට යෙදිලා තියෙනවා . ඒ වෙනුවෙන් නෙහාරා සුබ පැතුම් එක් කරමින් මෙම ඡායාරූප මුහුණු පොතට එක් කොට තිබුණා .

Many many happy returns of the day ammi!! May god bless you❤️
#mom #birthday #55 #love #family #ammi

Your Comments