නෙහාරා පීරිස්ගේ මවගේ උපන් දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි

14

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී නෙහාරා පීරිස්ගේ ආදරණීය මවගේ උපන් දිනය පසු ගිය දාට යෙදී තිබුණා . නෙහාරා සහ මේනක එක්ව කේක් කපලා අම්මගේ උපන් දිනය සැමරුවේ මෙන්න මෙහෙමයි .

එම මොහොතේ ඡායාරූප පහතින් .

 

    

Your Comments