නිවුන් සුරතලියන් දෙදෙනෙක් එක්ක කල් ගෙවන නිරූපන ශිල්පිනී අරුණි රාජපක්‍ෂ

17

අරුණි රාජපක්‍ෂ කියන්නේ නිරූපන ශිල්පිනියක් ,රංගන ශිල්පිනියක් මෙන්ම නිවේදිකාවක් ලෙසත් හඳුනා ගන්න ලැබෙන චරිතයක් .
ඇය මේ වන විට සුරතල් දියණියක් දෙදෙනෙකුගේම ආදරණිය මවක් .

ඇයට ඉන්නේ බොහොම සුරතල් නිවුන් දියණියන් දෙදෙනෙක් .

මේ තියෙන්නේ අරුණි පුංචි දියණියන් දෙදෙනා සමග ගෙවන ජිවිතයේ සොඳුරු ඡායාරූප කිහිපයක් .

 

Your Comments