නිරෝෂන් දික්වැල්ල පී සී ආර් පරීක්ෂණයට මුහුණදෙන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක්

81

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ එම කාර්ය මණ්ඩලය පී සී ආර් පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර තිබෙනවා.

පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගනයේ දී පුහුණුවීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම පෙරයි ඔවුන් මෙලෙස පීසීආර් පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර ඇත්තේ.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දකුණු අප්‍රිකා සංචාරයට පෙර ඔවුන් පුහුණුවීම් ආරම්භ කර ඇති අතර ඊට පෙර පීසීආර් පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර තිබුණා.

නිරෝෂන් දික්වැල්ල මෙම පරීක්ෂණයට මුහුණදෙන ආකාරය දැක්වෙන කෙටි වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍යජලා  වෙත නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින්.

Your Comments