නිරූපන ශිල්පිනී දිනිතිගේ නවතම සරාගී ඡායාරූප එකතුව

25

දිනිති වල්ගමගේ කියන්නේ වර්තමානයේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් , නිරූපන ශිල්පිනියක් මෙන්ම නිවෙදිකවක්ද වෙනවා .

නිතරම වගේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඇයගේ ඡායාරූප දැක ගන්න ලැබෙනවා .

ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඇයගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමකට එක් වුන නවතම ඡායාරූප කිහිපයක් .

 

Your Comments