නිතර මනාලියකගේ රුවින් හමුවන නවක නිලි සිතුමිණී

7

සිතුමිණී ප්‍රනාන්දු කියන්නේ නිතරම වගේ bridle ෆොටෝ shoot හරහා දැක ගන්න ලැබෙන සුරූපී නිරූපිකාවක්.

මෑතකදී ඇයව කළා ක්ෂේත්‍රය තුල නවක රංගන ශිල්පිනියක් විදියටත් දැක ගන්න ලැබෙනවා.

මේ තියෙන්නේ ඇය මනාලියක් විදියට සැරසිලා කරපු නවතම ෆොටෝ ෂූට් එකක ඡායාරූප කිහිපයක් .

 

Your Comments