නැවතත් මංගල ගමනට සැරසුන විශ්ව සහ ආදරණීය බිරිඳ

14

විශ්ව කොඩිකාර කියන්නෙ හැමදාමත් එක ලෙස ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා ගත්ත රංගන ශිල්පියෙක්.
මේ වෙනකොට ඔහු කුඩා දරු දෙදෙනෙකුගෙ පියෙක් වෙනවා.

ඉතින් විශ්ව සහ ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ එක්ව වසර ගණනාවකට කලින් මනාල මනාලියක් වුනා වගේම හරි අපූරුවට උඩරට විදියට මංගල ඇදුමෙන් සැරසිලා කරපු shoot එකක ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ තියෙන්නෙ.

 

Your Comments