නාමල් රාජපක්ෂගේ පුංචි කේසර පුතුගේ හුරතලේ

16

නාමල් රාජපක්ෂගේ පුංචි පුතු කේසර කියන්නෙත් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය වල ගොඩාක් ජනප්‍රිය පොඩි හිටියෙක් .
නිතරම වගේ නාමල් ගේ සමාජ මාධ්‍යන් තුලින් පුංචි පුතුගේ හුරතලේ දැක්වෙන විවිධ ඡායාරූප වගේම වීඩියෝ පට එහෙමත් දැක ගන්න ලැබෙනවා .

ඉතින් මේ තියෙන්නෙත් පුංචි කේසර බබා තාත්තා එක්ක හුරතල් වෙන බොහොම අපූරු ටික් -ටෝක් වීඩියෝවක්.

පුංචි පුතු තාත්තාගේ සහ සීයාගේ ආදරය එක්ක .

Your Comments