නලින් පෙරේරා උපන් දිනය සැමරූ හැටි – Photos

42

මේරියන්ස් නායක නලින් පෙරේරාගේ උපන්දිනය ඊයෙ දිනට යෙදී තිබුණා.

පවුලේ සාමාජිකයින් හා නෑදෑ හිතවතුන් එක්කයි මෙවර උපන් දිනය සමරලා තිබුණේ.

එහි ඡායාරූප පහතින්

Your Comments