ධනංජයගේ සහ ශෂිනිගේ පුංචි මෞර්යා දෝනි

9

අපේ රටේ ඉන්න ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක් තමයි ධනංජය සිරිවර්ධන .

ඔහු මේ වෙනකොට පුංචි දියණියකගේ ආදරණීය පියෙක්.
ඉතින් ඔන්න ධනංජයගේ සහ ආදරණීය බිරිඳ ශෂිනිගේ පුංචි සුරතලී මෞර්යා දෝනිට දැන් මාස අටක් ගත වෙලාලු.

ශෂිනි සිය සමාජ මාධ්‍ය ගිණුමකට පුංචි බබාගේ ඡායාරූපයක් එක් කරමින් තමයි ඒ බව කියලා තිබුණේ.

මේ තියෙන්නෙ එම ඡායාරූපය.

පුංචි මෞර්යා ගේ තවත් ඡායාරූප කිහිපයක්.

Your Comments