දේශපාලනයට විරාමයක් තැබූ මංගල කරපු Tik Tok

73

හිටපු මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා, වීඩියෝ හුවමාරු සමාජ ජාල සේවාවක් වන ‘Tik Tok’ සමඟ සම්බන්ධ වූ අලුත්ම දේශපාලන චරිතය බවට පත්ව තිබෙනවා.

පසුගිය දිනෙක මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් හිටපු මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේද, මේ දිනවල කිසිදු දේශපාලන කටයුත්තක් නොකරන බවත් ‘Tik Tok’ වීඩියෝ පමණක් කරන බවත්ය.

මේ මංගල සමරවීර මහතා කරපු Tik Tok වීඩියෝ කිහිපයක්.

 

 

Your Comments