දුෂ්‍යන්ත් සහ ස්ටෙෆනි මස්කෙළියේ ගිය ගමන 

7
දුෂ්‍යන්ත් වීරමන් කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ජනප්‍රිය ගායකයෙක් ඒ වගේම නර්ථන ශිල්පියෙක් .
ස්ටෙෆනි සිරිවර්ධන කියන්නේ දුෂ්‍යන්ත්ගේ ආදරණීය බිරිඳ .ඇයත් ගායනයට නර්තනයට  වගේම නිවේදනයටත් දක්ෂතා දක්වන්නියක්.
ඒ වගේම තමයි දුෂ්‍යන්ත් සහ ස්ටෙෆනි හරිම ආදරෙන් ඉන්න යුවලක් වෙනවා .
මෑතකදී මේ දෙන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා නිවාඩුවක් ගත කරල එන්න මස්කෙළිය පැත්තේ .
මේ තියෙන්නෙ  එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප  කිහිපයක් .

Your Comments